รับฟังรายการสด
ฟังเพลงเก่า เล่าย้อนอดีตฟังเพลงเก่า เล่าย้อนอดีต
13:30-14:00 น.

รายการจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ


นภัส ดำขำ


วิชชุ โสภานะ


พรสิริ สุปัญญา


รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ, นภัส ดำขำ, วิชชุ โสภานะ, พรสิริ สุปัญญา, รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2018-08-07งามสมบรมราชินี
2018-08-03อาชญากรรมข้ามชาติ The Series 5
2018-08-02
2018-08-01คนสหรัฐฯ ในประเทศไทย
2018-07-31ภาษาไทยในต่างแดน
2018-07-27อาชญากรข้ามชาติ (4)
2018-07-26
2018-07-25การฉลอง 185 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สหรัฐ
2018-07-24ทั่วโลกคิดอย่างไรกับไขมันทรานส์