รายการ


หน้าต่างโลกกว้าง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2019-11-0870 ปีสาธารณรัฐประชาชนจีน ตอนที่ 1
2019-11-01รางวัลโนเบล ตอนที่ 3
2019-10-25รางวัลโนเบล ตอนที่ 2
2019-10-18รางวัลโนเบล ตอนที่ 1
2019-10-04อาหารในการต่างประเทศ ตอนที่ 3
2019-09-13อาหารในการต่างประเทศ ตอนที่ 2
2019-09-06อาหารในการต่างประเทศ ตอนที่ 1
2019-08-23ทำเนียบทูตไทย ตอนที่ 3
2019-08-22สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนจีน ตามโครงการ "มิตรประเทศไทย"