รายการ


หน้าต่างโลกกว้าง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2019-05-15สงครามการค้า และประเด็นอื่นที่น่าสนใจ
2019-05-14การทูตติดปีก
2019-05-07ความประทับใจในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2019-05-03ถอดรหัสชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชและสัตว์
2019-05-01ข่าวสารรอบด้านในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้
2019-04-30พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2019-04-26รัชสมัย "เรวะ" ของประเทศญี่ปุ่น
2019-04-2460 ปี ความสัมพันธ์ไทย-บราซิล
2019-04-19พัฒนาการของ BREXIT และการเปลี่ยนชื่อประเทศมาซิโดเนีย