รับฟังรายการสด
ยุวทูต On Airยุวทูต On Air
17:30-18:00 น.

รายการจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ


นภัส ดำขำ


วิชชุ โสภานะ


พรสิริ สุปัญญา


รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ, นภัส ดำขำ, วิชชุ โสภานะ, พรสิริ สุปัญญา, รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2018-03-14รู้จักเม็กซิโก/ งานนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพ
2018-03-13กิจกรรม MFA CEO Forum ครั้งที่ 13 / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนเบลเยี่ยม
2018-03-09หน้าต่างโลกกว้าง 9 มีนาคม 2561
2018-03-06นิทรรศการของขวัญปห่งมิตรภาพ/ การเยือนยุโรปของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
2018-03-01องค์การ UNIDO
2018-02-28นายกนิวซีแลนด์ตั้งครรภ์/ เพลงชาติแคนาดา และความเท่าเทียมกันทางเพศ
2018-02-27ไทยเตรียมประกาศ IUU Free Thailand/ การแก้ไขปัญหา IUU
2018-02-23Review สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค ต.ค. - ธ.ค. 60
2018-02-15การประกาศสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ