รายการจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ


นภัส ดำขำ


วิชชุ โสภานะ


พรสิริ สุปัญญา


รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ, นภัส ดำขำ, วิชชุ โสภานะ, พรสิริ สุปัญญา, รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2017-12-19ประเด็นการปลดปล่อยอาณานิคมและผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสีในเวที UN
2017-12-13ประสบการณ์การฝึกงานที่ สอท. ณ กรุงแคนเบอร์รา
2017-12-12ประสบการณ์การเข้าร่วมการประชุม UNGA 72 (3)
2017-12-08มิชลินสตาร์เกี่ยวอะไรกับยางรถมิชลิน / จีนใข้ถ่านหินแก้วิกฤตพลังงานชั่วคราว
2017-12-06การแต่งงานของคนเพศเดียวกันในออสเตรเลีย
2017-12-05ประสบการณ์เข้าร่วมการประชุม UNGA 72 (2)
2017-11-30มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ตอนที่ 2
2017-11-29อุตสาหกรรมอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐฯ/ 4 แบรนด์ไทยเข้าร่วม L A Fashion Week
2017-11-28ประสบการณ์การเข้าร่วมการประชุม UNGA 72