รายการจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ


นภัส ดำขำ


วิชชุ โสภานะ


พรสิริ สุปัญญา


รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ, นภัส ดำขำ, วิชชุ โสภานะ, พรสิริ สุปัญญา, รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2018-06-20วัฒนธรรมอาหารการกินในภูมิภาคอเมริกา
2018-06-19ควันหลงงาน ACMECS
2018-06-13ดนตรีที่ถือกำเนิดในภูมิภาคอมริกา
2018-06-08การประชุมผู้นำ ทรัมป์-คิม ที่สิงคโปร์
2018-06-06กีฬาที่กำเนิดในสหรัฐอเมริกา
2018-06-01ความมั่นคงทางไซเบอร์กับการเงินในโลกยุคใหม่
2018-05-31การประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม้ได้ ครั้งที่ 17
2018-05-30ความร่วมมือ ด้านการศึกษาในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้
2018-05-25cryptocurrency ตอนที่ 3 และภัยคุกคามทางไซเบอร์