รับฟังรายการสด
ฟังเพลงเก่า เล่าย้อนอดีตฟังเพลงเก่า เล่าย้อนอดีต
13:30-14:00 น.

รายการจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ


นภัส ดำขำ


วิชชุ โสภานะ


พรสิริ สุปัญญา


รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ, นภัส ดำขำ, วิชชุ โสภานะ, พรสิริ สุปัญญา, รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2018-07-20อาชญากรรมข้ามชาติ ตอนที่ 3
2018-07-19ใครคือ Elon Musk?
2018-07-18Mexico City World Design Capital 
2018-07-17สวัสดีปีนัง
2018-07-12การคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 73
2018-07-11รู้จักแคนาดา
2018-07-10Strawless Challenge
2018-07-06อาชญากรรมข้ามชาติ (2)
2018-07-05สอท. ณ กรุงมาปูโต