รับฟังรายการสด
ยุวทูต On Airยุวทูต On Air
17:30-18:00 น.

รายการจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ


นภัส ดำขำ


วิชชุ โสภานะ


พรสิริ สุปัญญา


รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ, นภัส ดำขำ, วิชชุ โสภานะ, พรสิริ สุปัญญา, รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2018-01-30การประชุมแม่โขง - ล้านช้าง / การประชุมสุดยอดอาเซียน - อินเดีย / การเสวนาเยาวชน SDGs
2018-01-26สกุลเงินดิจิทัลกับนโยบายของนานาประเทศ
2018-01-25เยาวชนไทยเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
2018-01-24กิจกรรมสัมนากรมอเมริกา / รู้จักมาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์
2018-01-23รัฐมนตรี เยือนบรูไนนายกฯและรัฐมนตรีเยือนอินเดีย
2018-01-19แนวโน้มการเมืองโลก 2561
2018-01-16ปฏิบัติการรักษาสันติภาพ(จบ)และความหลากหลายทางภาษาใน UN
2018-01-12ศิลาจารึก Rosetta Stone กุญแจไขความลี้ลับอักษรภาพอียิปต์
2018-01-10รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า