รายการจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ


นภัส ดำขำ


วิชชุ โสภานะ


พรสิริ สุปัญญา


รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ, นภัส ดำขำ, วิชชุ โสภานะ, พรสิริ สุปัญญา, รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตลอดจนเกร็ดสาระน่ารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างประเทศในด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ทำงาน

วัน หัวข้อ
2017-08-25
2017-08-24UN สัญจร@อุบลราชธานี
2017-08-23กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศจังหวัดอุดร/ รู้จักบ้านเชียง
2017-08-22ประมวลสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค(ตอนจบ)/ และ FINTECH กับความมั่นคงทางไซเบอร์
2017-08-18การแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ 17 ส.ค. 2560
2017-08-17สถานการณ์ผู้พลัดถิ่นและผู้โยกย้านถิ่นฐานของโลก
2017-08-16ทำความรู้จักกับตองกา
2017-08-15ประมวลสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค
2017-08-10การประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการเลือกตั้งของไทย