รับฟังรายการสด
รอบรั้วบัวแก้วรอบรั้วบัวแก้ว
22:00-22:30 น.

รายการพนม ทองประยูร


บัญชา ธิโกศรี


ชุติกาญจน์ คำจันทร์

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ พนม ทองประยูร, บัญชา ธิโกศรี, ชุติกาญจน์ คำจันทร์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2020-01-10พุทธศาสนาลังกาวงศ์ ในประเทศไทย
2020-01-07เหตุการณ์ไฟป่าออสเตรเลีย
2020-01-03การยาตราทางน้ำ ตอนที่ 2
2019-12-27การยาตราทางน้ำ ตอนที่ 2
2019-12-20ขบวนยาตราทางน้ำ ตอนที่ 1
2019-12-19พัฒนาการดื่มกาแฟ
2019-12-17น้ำหอมจากทะเล “อำพันทะเล” หรือ “อ้วกวาฬ”
2019-12-13ชาในประวัติศาสตร์ ตอนที่ 4
2019-12-06ชาในประวัติศาสตร์โลก ตอนที่ 3