รายการผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเอง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญแก่โรคที่กำลังระบาดในขณะนั้นเป็นลำดับแรก

วัน หัวข้อ
2015-09-17โรคไข้เลือดออก ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-09-10บทสรุปตัวอย่างการบำบัด/สาเหตุการฆ่าตัวตายในวันป้องกันการฆ่าตัวตาย 10 ก.ย. ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-09-0310 ก.ย. วันป้องกันการฆ่าตัวตายของโลก ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-08-20การใช้ชีวิตหลังเกิดเหตุการณ์ร้าย ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-08-13ปอดอักเสบ ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-08-06ป้องกันการฆ่าตัวตาย ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-07-30โรคที่ตามมากับฝน ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร
2015-07-23โรคเมอร์ส ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-06-11ครรภ์ไข่ปลาอุก ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร