รายการผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเอง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญแก่โรคที่กำลังระบาดในขณะนั้นเป็นลำดับแรก

วัน หัวข้อ
2016-03-03ตับอ่อนอักเสบ ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-02-25นวัตกรรมทางการแพทย์ ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-02-11วันไตโลก 2 มีนาคม World Kidney Day ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-02-04ไวรัสซิกา ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-01-28ความเชื่อ (ตุ๊กตาเทพ) ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-01-21การบริจาคอวัยวะ ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-01-14กระดูกสันหลัง ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-12-31ภาวะหมกมุ่น Social Media
2015-12-24ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด