รายการผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเอง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญแก่โรคที่กำลังระบาดในขณะนั้นเป็นลำดับแรก

วัน หัวข้อ
2015-05-21ปลอกประสาทอักเสบ ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-05-07การดูแลจิตใจหลังภัยพิบัติ ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-04-30ภาวะหัวใจล้มเหลว ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-04-23การฝั่งแร่กัมมันตรังสีเพื่อการรักษาโรค ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-04-16วันผู้สูงอายุ ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-04-09วันอนามัยโลก ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-04-02ตาปลา ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-03-26ตากุ้งยิง ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ. ปราการ ถมยางกูร
2015-03-12สมองตาย ดำเนินรายการโดย ผศ.นพ. ปราการ ถมยางกูร