รายการผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเอง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญแก่โรคที่กำลังระบาดในขณะนั้นเป็นลำดับแรก

วัน หัวข้อ
2017-02-02โรคที่เกิดจากห้องแอร์ ดำเนินรายการโดยคุณอาภร ทิมมานพ
2017-01-26โรคกระเพาะปัสวะอักเสบ , ท้องเสียจากโนโรไวรัส
2017-01-19ไทรอยด์ฮอร์โมน ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2017-01-12ประโยชน์และโทษของไก่ ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2017-01-05ความสุขปีใหม่ 2560 ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-12-29ส่งท้ายปีเก่า สวัสดีปีใหม่ ดำเนินรายการโดย ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-12-22โรคที่มักเกิดในช่วงฤดูหนาว ดำเนินรายการโดยคุณหมอ ผศ.ดร.นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร
2016-12-08โรคเบาหวาน ดำเนินรายการโดยคุณ ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2016-12-01วันเอดส์โลก ดำเนินรายการโดยคุณ ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร