รับฟังรายการสด
หน้าต่างโลกกว้างหน้าต่างโลกกว้าง
18:00-18:30 น.

รายการผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเอง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญแก่โรคที่กำลังระบาดในขณะนั้นเป็นลำดับแรก

วัน หัวข้อ
2018-01-04วิธีรับมือกับความล้มเหลว
2017-11-23วันมะเร็งเต้านม
2017-11-16วันเบาหวานโลก/ มาทำความรู้จักกับเบาหวาน/ ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเป็นเบาหวาน
2017-11-09ออฟฟิศซินโดรม
2017-10-26พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9
2017-10-19พระปรีชาสามารถของในหลวง รัชกาลที่ 9
2017-10-12พระราชกรณียกิจทางด้านสาธารณสุข ของในหลวงรัชกาลที่ 9
2017-10-051 ตุลาคม วันผู้สูงอายุ
2017-09-28การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย