รายการผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเอง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญแก่โรคที่กำลังระบาดในขณะนั้นเป็นลำดับแรก

วัน หัวข้อ
2018-08-30โรคที่มากับน้ำท่วม
2018-07-26การดูแลตนเองเมื่อเป็นมะเร็วเต้นม/ วิธีการรักษามะเร็งเต้านม
2018-07-19โรคตาขี้เกียจ / การดูแลรักษาดวงตา
2018-07-12การเตรียมตัวในการวิ่งมาราธอน
2018-05-03โรคข้อกระดูกและภูมิแพ้ในผู้สูงอายุ
2018-04-26ลำไส้อุดตัน
2018-04-12น้ำกับร่างกาย
2018-04-05ช่วยกันหยุดยั้งวัณโรค
2018-03-22การฆ่าตัวตาย/ตัวกระตุ้นที่เป็นสาเหตุให้เกิดการฆ่าตัวตาย