รายการผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเอง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญแก่โรคที่กำลังระบาดในขณะนั้นเป็นลำดับแรก

วัน หัวข้อ
2019-01-17ป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ได้อย่างไร
2019-01-03ความสุขปีใหม่
2018-12-203 ธันวาคม วันพิการสากล
2018-12-13วันเอดส์โลก/ ร่วมกันรณรงค์และการป้องกันการแพร่เชื้อเอดส์
2018-10-25โรคกระดูกพรุน และ วิธีการดูแลรักษากระดูกให้แข็งแรง
2018-09-27
2018-09-20
2018-09-13
2018-09-06