รายการผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเอง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญแก่โรคที่กำลังระบาดในขณะนั้นเป็นลำดับแรก

วัน หัวข้อ
2013-07-18รอมฎอน ตอนที่ 9 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-07-11รอมฎอน ตอนที่ 4 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-07-04ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-06-27บริจาคโลหิต ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-06-20โรคไข้เลือดออก ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-06-13โรคเยื้อหุ้มสมองอักเสบ ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-06-06โรคลมชัก ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-05-30โรคซึมเศร้าและความสุข ดำเนินรายการโดยคุณ น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-05-23โรควัยทอง/ ชอคโกแลตซีส ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร