รายการผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเอง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญแก่โรคที่กำลังระบาดในขณะนั้นเป็นลำดับแรก

วัน หัวข้อ
2013-09-05ตราบาปกับการฆ่าตัวตาย ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-08-29โรคไวรัสตับอักเสบ ดำเนินรายากรโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร
2013-08-15โรคไซนัสอักเสบ
2013-08-08รอมฎอน ตอนที่ 24 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-08-01รอมฎอน ตอนที่ 20 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-07-25รอมฎอน ตอนที่ 14 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-07-18รอมฎอน ตอนที่ 9 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-07-11รอมฎอน ตอนที่ 4 ดำเนินรายการโดยคุณสุภาพ เรืองปราชญ์
2013-07-04ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ดำเนินรายการโดย น.พ. ปราการ ถมยางกูร