รายการผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเอง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญแก่โรคที่กำลังระบาดในขณะนั้นเป็นลำดับแรก

วัน หัวข้อ
2017-08-03การล้อเลียนกับการทำร้ายตนเอง
2017-07-27การพยายามฆ่าตัวตายในวัยรุ่น
2017-07-13โรคที่เกิดจากยุง
2017-06-29ยาเสพติด
2017-05-25เลิกบุหรี่กันเถอะ
2017-05-188 พฤษภาคม วันกาชาดโลก
2017-05-11โลหิตจาก ธาลัสซีเมีย
2017-04-27พลวัตรทางจิตของผู้ปกครองฆ่าลูกและฆ่าตัวตาย
2017-04-20ไรดำแดง/ ปวดศรีษะ