รายการผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเอง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญแก่โรคที่กำลังระบาดในขณะนั้นเป็นลำดับแรก

วัน หัวข้อ
2017-04-27พลวัตรทางจิตของผู้ปกครองฆ่าลูกและฆ่าตัวตาย
2017-04-20ไรดำแดง/ ปวดศรีษะ
2017-04-13ชื่นชม วันสงกรานต์
2017-04-06ผุ้สูงอายุ
2017-03-30วัณโรค/ ไอเรื้อรัง
2017-03-23โรครองช้ำ
2017-03-16อาการหายใจเร็ว กับความเครียด
2017-03-02แผลกดทับ ดำเนินรายการโดยคุณ ผศ. นพ. ปราการ ถมยางกูร
2017-02-23ทวารเทียมทางช่องท้อง รอยพระยุคลบาท โดย พล.ต.อ. วิสิษฐ์ เดชกุญชร ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ