รายการผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเอง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญแก่โรคที่กำลังระบาดในขณะนั้นเป็นลำดับแรก

วัน หัวข้อ
2017-10-12พระราชกรณียกิจทางด้านสาธารณสุข ของในหลวงรัชกาลที่ 9
2017-10-051 ตุลาคม วันผู้สูงอายุ
2017-09-28การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
2017-09-21การจัดฟันดีอย่างไร/ ความรู้เกี่ยวกับการจัดฟัน
2017-09-14หูตึง หูหนวก
2017-09-07จอประสาทตาเสื่อม
2017-08-24สาเหตุของการยกพวกตีกัน
2017-08-17ดูแลจิตใจหลังอุทกภัย
2017-08-10สุขภาพแรงงานไทย ในประเทศบรูไน