รายการผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

สุขภาพรับอรุณ

โดยคุณ ผศ. น.พ.ปราการ ถมยางกูร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตัวเอง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการแพทย์ สาเหตุของโรคและการป้องกันรักษา โดยให้ความสำคัญแก่โรคที่กำลังระบาดในขณะนั้นเป็นลำดับแรก

วัน หัวข้อ
2017-09-14หูตึง หูหนวก
2017-09-07จอประสาทตาเสื่อม
2017-08-24สาเหตุของการยกพวกตีกัน
2017-08-17ดูแลจิตใจหลังอุทกภัย
2017-08-10สุขภาพแรงงานไทย ในประเทศบรูไน
2017-08-03การล้อเลียนกับการทำร้ายตนเอง
2017-07-27การพยายามฆ่าตัวตายในวัยรุ่น
2017-07-13โรคที่เกิดจากยุง
2017-06-29ยาเสพติด