รายการวีนัส อัศวภูมิ


วัลยา รื่นบุตร

รอบรั้วบัวแก้ว

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, วัลยา รื่นบุตร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2016-09-15รอบรั้วบัวแก้ว
2016-09-08นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม G20/ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-09-01ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-08-25ข่าวบัวแก้วประจำสัปดาห์ ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-08-18การค้าการลงทุนร้านอาหารในเวียดนามและกาแฟในกัมพูชา ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-08-11สะพานมิตรภาพ อุบลราชธานี- สาละวัน ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-08-04สรุปข่าวประวันที่ 4 ส.ค. 59
2016-07-28ปัญหาแรงงานไทยในรัสเซีย เจาะประเด็นการถูกเอารัดเอาเปรียบ และการให้ความช่วยเหลือโดย สอท. ดำเนินรายการโดยคุณพีระยา หอมโกศล และคุณ ปวินท์รัตน์ มหาคุณ
2016-07-14สัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับ UNCTAD Youth Forum ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร