รายการวีนัส อัศวภูมิ


วัลยา รื่นบุตร

รอบรั้วบัวแก้ว

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, วัลยา รื่นบุตร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2017-01-19ประเทศไทย 4.0 ตอนจบ ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2017-01-12ประเทศไทย 4.0 ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2017-01-05โครงการตามแนว พระราชดำเนินใน ร.9 ในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-12-22
2016-12-15เศรษฐกิจประชารัฐ/ Gen-7 ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-12-08ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-12-01รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ปี 59/ G20 Summit ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-11-24นโยบาย Donald Trump / การประชุม G20 ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-11-17ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ