รายการปิยะดา ปริกัมศีล

รอบรั้วบัวแก้ว

โดยคุณ ปิยะดา ปริกัมศีล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของโฆษกกระทรวงฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงฯ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ 

วัน หัวข้อ
2017-11-16การแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
2017-11-09การแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ 9 พ.ย 2560
2017-10-26พระเมรุมาศและพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร
2017-10-19รัชกาลที่ 9 กับการต่างประเทศของไทย
2017-10-12โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสหประชาชาติและการทูตพหุภาคีไทย
2017-10-05ธรรมเนียมไว้ทุกข์ด้วยการโกนผม
2017-09-21การประชุม Bali Process Government and Business Forum
2017-09-14CSEP ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2017-09-07การเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติ