รายการวีนัส อัศวภูมิ


วัลยา รื่นบุตร

รอบรั้วบัวแก้ว

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, วัลยา รื่นบุตร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2016-05-12การทูตประชารัฐ , บริการกงสุล , การเดินทางไปต่างประเทศ โดยคุณหทัยการต์ กฤษจำนงค์
2016-04-07กิจกรรมต่างๆ ของกระทรวง
2016-03-17กระทรวงการต่างประเทศกับภารกิจในต่างแดน ดำเนินรายการโดยคุณธนชัย ทับทอง
2016-03-03กรอบความร่วมมือเอเชีย ดำเนินรายการโดยคุณธนชัย ทับทอง
2016-02-25ASEAN + Tourism ดำเนินรายการโดยคุณรัฐพงศ์ วงษ์กันยา
2016-02-18ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรี ACD
2016-02-11ประสบการณ์ฝึกงาน ดำเนินรายการโดยคุณรัฐพงศ์ วงษ์กันยา
2016-02-04ไวรัสซิกา และการเกิดไวรัสซิก้า ดำเนินรายการโดยคุณรัฐพงศ์ วงษ์กันยา
2016-01-07ของขวัญปีใหม่ กต. 3 ชิ้น และ G77