รายการ


รอบรั้วบัวแก้ว

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2018-06-07รัฐบาล ประชาสัมพันธ์ EEC เชิญทูต 36 ประเทศรับทราบโครงการสำคัญ
2018-05-31แถลงข่าวประจำสัปดาห์ 31 พฤษภาคม 2561
2018-05-24human right watch เรียกร้องปล่อยตัวนักเคลื่อนไหว 15 คน
2018-05-17แถลงข่าวประจำสัปดาห์ 17 พฤษภาคม 2561
2018-05-03แถลงข่าวประจำสัปดาห์ 3 เมษายน 2561
2018-04-26แถลงข่าวประจำสัปดาห์ 24 เมษายน 2561
2018-04-19ไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา วาระปี 2562-2564
2018-04-05แถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันที่ 5 เมษายน 2561
2018-03-29การแถลงข่าวประจำสัปดาห์ 29 มีนาคม 2561