รายการปิยะดา ปริกัมศีล

รอบรั้วบัวแก้ว

โดยคุณ ปิยะดา ปริกัมศีล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของโฆษกกระทรวงฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงฯ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ 

วัน หัวข้อ
2019-07-25กรมการกงสุลเพื่อคนไทย รู้ไว้ก่อนไป ตะวันออกกลาง
2019-07-18กระทรวงการต่างประเทศร่วมจัดการประชุม Green Mekong Forum ครั้งที่ 6
2019-07-11การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่จังหวัดกระบี่
2019-07-04สัมผัสอัตลักษณ์ความไทยแท้ในงาน Afternoon Thai 2019
2019-06-20พิธีขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตัมเป็น 24 ชั่วโมง ไทยได้รับเลือกตั้ง ECOSOC
2019-06-06การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนที่จังหวัดปราจีนบุรี
2019-05-30สัมภาษณ์คณะข้าราชการแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2562
2019-05-16รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น / ไทยได้รับเลือกตั้งซ้ำให้เป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการยาเสพติด
2019-05-09หน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ / ประชุมหารือด้านการกงสุลไทย