รายการวีนัส อัศวภูมิ


วัลยา รื่นบุตร

รอบรั้วบัวแก้ว

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, วัลยา รื่นบุตร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2017-10-19รัชกาลที่ 9 กับการต่างประเทศของไทย
2017-10-12โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสหประชาชาติและการทูตพหุภาคีไทย
2017-10-05ธรรมเนียมไว้ทุกข์ด้วยการโกนผม
2017-09-21การประชุม Bali Process Government and Business Forum
2017-09-14CSEP ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2017-09-07การเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติ
2017-08-31สัมภาษณ์ผู้ได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่ายปฏิทินอิสลาม 2018
2017-08-24สัมภาษณ์คุณจงจิตร ปังแคนแน่น จาก Sawasdee Australia
2017-08-17การประชุมรัฐมนตรีแม่น้ำโขง-คงคา ครั้งที่ 6