รายการ


รอบรั้วบัวแก้ว

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2016-07-28ปัญหาแรงงานไทยในรัสเซีย เจาะประเด็นการถูกเอารัดเอาเปรียบ และการให้ความช่วยเหลือโดย สอท. ดำเนินรายการโดยคุณพีระยา หอมโกศล และคุณ ปวินท์รัตน์ มหาคุณ
2016-07-14สัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับ UNCTAD Youth Forum ดำเนินรายการโดยคุณวัลยา รื่นบุตร
2016-07-07สัมภาษณ์นักเรียนที่คว้ารางวัลผลงานคลิปววีดีโอดีเด่นจากโครงการ "เยาวชนไทยเพื่อประชาคมอาเซียน" ดำเนินรายการโดยคุณชลธี จันทรรัชกูล
2016-06-30ผลกระทบหลังจากอังกฤษแยกตัวออกจาก EU
2016-06-23อังกฤษลงประชามติอยู่หรือแยกจากอียู
2016-06-09สัมภาษณ์ ออท. ณ กรุงบราซิเลีย เพื่อการค้าการลงทุน ดำเนินรายการโดยคุณพิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล
2016-06-02สัมภาษณ์นักวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ดำเนินรายการโดยคุณชลธี จันทร์รัชชกูล
2016-05-26สัมภาษณ์คณะผู้ถ่ายภาพที่ได้รับโล่รางวัลประกวดถ่ายภาพ เกี่ยวกับความหลากหลายของวิ๔ีชีวิตมุสลืมในประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณปิยะพธู รักษ์ตานนท์ชัย
2016-05-12การทูตประชารัฐ , บริการกงสุล , การเดินทางไปต่างประเทศ โดยคุณหทัยการต์ กฤษจำนงค์