รายการวีนัส อัศวภูมิ


วัลยา รื่นบุตร

รอบรั้วบัวแก้ว

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, วัลยา รื่นบุตร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2016-11-17ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-11-10รอบรั้วบัวแก้ว
2016-11-03"เยี่ยมบ้านพ่อ" จ.นราธิวาส/ ประวัติข้าวญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-10-27ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-10-20ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานพระบรมศพ , ข้อปฏิบัติการถวายบังคมพระบรมศพ ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส วัสวภูมิ
2016-10-13การประชุม ACD Summit ครั้งที่ 2/ การประชุม AEMM ครั้งที่ 21 ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-10-06ACD และการทูตประชารัฐ ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-09-29Asia Cooperation Dialogue (ACD) ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2016-09-22พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่/ ข่าวการประชุม UNGA 71 ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรััตน์ แสงทอง