รับฟังรายการสด
หน้าต่างโลกกว้างหน้าต่างโลกกว้าง
18:00-18:30 น.

รายการ


รอบรั้วบัวแก้ว

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2017-06-22ความร่วมมือไตรภาคึเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2017-06-15รอง นรม. สมคิดฯ เยือน สปป. ลาวอย่างเป็นทางการ
2017-06-08สัมภาษณ์ทีมชนะเลิศคลิปโครงการ thai Youth Initiative Against Drugs ปีที่ 6
2017-06-01เจาะตลาดนักท่องเที่ยวจีน
2017-05-25เส้นทางสายไหม และเส้นทางสายไหมทางทะเล ศตวรรษที่ 21 และโอกาสจากการท่องเที่ยว
2017-05-18การประชุมเศรษฐกิจภาคทะเล
2017-05-11การประชุมสุดยอดอาเซียนและภารกิจกระทรวงการต่างประเทศ
2017-05-04การท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอาเซียน
2017-04-13สงกรานต์ในต่างประเทศ/ อาเซียน-ญี่ปุ่น จับมือการค้า-ท่องเที่ยว 5 ปี