รายการปิยะดา ปริกัมศีล

รอบรั้วบัวแก้ว

โดยคุณ ปิยะดา ปริกัมศีล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของโฆษกกระทรวงฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงฯ รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ 

วัน หัวข้อ
2016-09-29Asia Cooperation Dialogue (ACD) ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2016-09-22พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่/ ข่าวการประชุม UNGA 71 ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรััตน์ แสงทอง
2016-09-15รอบรั้วบัวแก้ว
2016-09-08นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม G20/ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-09-01ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-08-25ข่าวบัวแก้วประจำสัปดาห์ ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-08-18การค้าการลงทุนร้านอาหารในเวียดนามและกาแฟในกัมพูชา ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-08-11สะพานมิตรภาพ อุบลราชธานี- สาละวัน ดำเนินรายการโดยคุณวีนัส อัศวภูมิ
2016-08-04สรุปข่าวประวันที่ 4 ส.ค. 59