รายการวีนัส อัศวภูมิ


วัลยา รื่นบุตร

รอบรั้วบัวแก้ว

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ, วัลยา รื่นบุตร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2017-06-08สัมภาษณ์ทีมชนะเลิศคลิปโครงการ thai Youth Initiative Against Drugs ปีที่ 6
2017-06-01เจาะตลาดนักท่องเที่ยวจีน
2017-05-25เส้นทางสายไหม และเส้นทางสายไหมทางทะเล ศตวรรษที่ 21 และโอกาสจากการท่องเที่ยว
2017-05-18การประชุมเศรษฐกิจภาคทะเล
2017-05-11การประชุมสุดยอดอาเซียนและภารกิจกระทรวงการต่างประเทศ
2017-05-04การท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอาเซียน
2017-04-13สงกรานต์ในต่างประเทศ/ อาเซียน-ญี่ปุ่น จับมือการค้า-ท่องเที่ยว 5 ปี
2017-04-06หุ่นยนต์กับแรงงานมนุษย์ / ASEAN 4.0
2017-03-30การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของอินเดีย (ตอนจบ)