รายการ


รอบรั้วบัวแก้ว

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2018-04-19ไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา วาระปี 2562-2564
2018-04-05แถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันที่ 5 เมษายน 2561
2018-03-29การแถลงข่าวประจำสัปดาห์ 29 มีนาคม 2561
2018-03-08แถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันที่ 8 มีนาคม 2561
2018-02-08การแถลงข่าวประจำสัปดาห์
2018-01-25การแถลงข่าวประจำสัปดาห์ "สถานการณ์แรงงานด้านการประมง โครงการสมาร์ทวีซ่า
2018-01-11แถลงข่าวประจำสัปดาห์
2018-01-04การแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ 4 ม.ค. 2561
2017-12-07การแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ 7 ธ.ค. 2560