รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2013-04-15กิจกรรมวันสงกรานต์และข้อควรปฏิบัติ ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-04-12สงกรานต์ 2556 ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-04-11นกกระจอกเทศ/ ดอกลำคาน สัญลักษณ์วันผู้สูงอายุ/ น้ำแข็งระวังสารปนเปื้อน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ คุ้มไข่้น้ำ และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-04-10แฟร์รี่เซอเคิล/ ประโยชน์และสรรพคุณทางยาของกระเทียม/ ประโยชน์ของน้ำผึ้ง/ เตือนภัยอู่ซ่อมรถ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ คุ้มไข่น้ำ และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-04-01ความจริง 113 ชีวิตเด็กไทย ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย
2013-03-29ตุ้ยนุ้ยน่ารัก..โรคร้ายถามหา/ สารพัดชา สารพัดประโยชน์/ อาหารประเภทเส้นของญี่ปุ่น (4) ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2013-03-28ประโยชน์ของแครอท/ โรคกระดูกพรุน/ เตือนภัย SMS ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ คุ้มไข่น้ำ และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-03-27ประโยชน์ของเห็ดชนิดต่างๆ / เตือนภัน ระวังแก๊งเรี่ยไรบุญ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ คุ้มไข่น้ำ และคุณณัชชา อนันตวิเชียร
2013-03-269 วิธีพิชิตตำแหน่งเพื่อนซี้/ พฤติกรรมที่ไม่ควรทำกับเพื่อน/ 9 กิจกรรมไม่ฟุ้งเฟ้อเพื่อครอบครัวยุครัดเข็มขัด ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง และคุณอาภร ชาลือชัย