รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา โดยอาจนำประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของกฎหมาย มาเล่าสู่ผู้ฟัง

วัน หัวข้อ
2014-01-03ข้อควรรู้เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-12-13เหตุยกเว้นโทษอื่นๆ ตามกฎหมาายอาญา ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณณฐิตา เปรมภูติ
2013-12-06ความแตกต่างระหว่างการกระทำโดยงดเว้นและละเว้น ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-11-29ความรุนแรงในครอบครัว ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-11-22ผลของคำพิพากษาและความเห็นแนะนำของ ICJ ดำเนินรายการโดยพัทธพล สุขจะ
2013-11-15ภัยจากเทศกาลลอยกระทง
2013-11-01การจัดทำงบประมาณ
2013-10-25เมื่อโดนหมอดูทักให้ซื้อของมาเซ่นไหว้บูชา ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-10-11สัมภาษณ์พิเศษนักศึกษากฎหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการโดยคุณณฐิตา เปรมภูติ และคุณพัทธพล สุขจะ