รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา การบังคับใช้ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ โดยนำเสนอมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ รวมถึงประเด็นกฎหมายและประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2015-01-23ร่าง พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ.
2015-01-16การคุ้มครองคนชาติ ดำเนินรายการโดยคุณธิราพร ไตรวชิรางกูร และคุณอภิญญา
2015-01-09ทำอย่างไร ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ชำรุด ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณธิราพร ไตรวชิรางกูร
2015-01-02การทำกิจกรรมบริการสังคม : ก้าวหใม่ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณธิราพร ไตรวชิรางกูร
2014-12-26สัมภาษณ์นักศึกษาฝีกงาน ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณธิราพร ไตรวชิรางกูร
2014-12-19การสันนิษฐานว่าบุคคลทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณธิราพร ไตรวชิรางกูร
2014-12-12ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนากฎหมายอวกาศ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณธิราพร ไตรวชิรางกูร
2014-12-05นิติบุคคลกับฐานะผู้บริโภค ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ และคุณธิราพร ไตรวชิรางกูร
2014-11-28การใช้สิทธิทางศาลคุ้มครองบุคคล กรณีถูกละเมิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ