รายการภรณิกา กาญจนกุญชร

รู้กฎหมายสบายใจ

โดยคุณ ภรณิกา กาญจนกุญชร

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในมิติต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา โดยอาจนำประเด็นข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมของกฎหมาย มาเล่าสู่ผู้ฟัง

วัน หัวข้อ
2013-08-02ความชอบธรรมในการทำแท้ง ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-07-19กฎหมายสงคราม ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-07-12กฎหมายฟอกเงินของไทย ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-07-05เมื่อคู่สมรสมีกิ๊ก ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-06-28ศาลอาญาระหว่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณณฐิตา เปรมภูติ
2013-06-21การถือครองที่ดินและการมีกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดของคนต่างด้าว ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-06-14เขตทางทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณพัทธพล สุขจะ
2013-06-07ตัวแทนทางทูตและเจ้าพนักงานกงสุล ดำเนินรายการโดยคุณณธวัช และคุณณัฐินันท์
2013-05-31การกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ ดำเนินรายการโดยคุณณัฐินันท์ และคุณพัทธพล