รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องจากสำนักราชเลขาธิการ

วัน หัวข้อ
2019-04-10พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 7
2019-04-03พระราชพิธีบรมราชภิเษก ตอนที่ 6
2019-03-27พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 5
2019-03-20พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 4
2019-03-13พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 3
2019-03-06พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 2
2019-02-27พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 1
2019-02-20พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 1
2019-02-13พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 4