รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องจากสำนักราชเลขาธิการ

วัน หัวข้อ
2019-01-02งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 4
2018-12-26งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 3
2018-12-19งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 2
2018-12-12งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 1
2018-11-28บทความเฉลิมพระเกียรติในวารสารชัยพัฒนา ตอนที่ 3
2018-11-21บทความเฉลิมพระเกียรติในวารสารชัยพัฒนา ตอนที่ 3
2018-11-14บทความเฉลิมพระเกียรติในวารสารชัยพัฒนา ตอนที่ 2
2018-11-07บทความเฉลิมพระเกียรติในวารสารชัยพัฒนา ตอนที่ 1
2018-10-31ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต ตอนที่ 9