รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะสำนักราชฯ

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องจากสำนักราชเลขาธิการ

วัน หัวข้อ
2017-12-20"ท่ามกลางประชาชน" โดย วินทร์ เลียววารินทร์
2017-12-13พระปรีขาสามารถของรัชกาลที่ 10 ด้านภาษาและอักษรศาสตร์
2017-12-06พระปรีชาสามารถของรัชกาลที่ 10 ด้านภาษาและอักษรศาสตร์ (2)
2017-11-29พระปรีชาสามารถของรัชกาลที่ 10 ด้านภาษาและอักษรศาสตร์ (1)
2017-11-22นิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
2017-11-15นิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
2017-11-08บรมกษัตริย์วัฒนสถาน
2017-11-01นิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
2017-10-25ข้อมูลพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตอนที่ 2