รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องจากสำนักราชเลขาธิการ

วัน หัวข้อ
2017-08-02คำแปลบทเจริญพระพุทธมนต์ ตอนที่ 7
2017-07-26อานิสงส์ของการสวดมนต์
2017-07-19คำแปลบทเจริญพระพุทธมนต์ ตอนที่ 6
2017-07-12คำแปลบทเจริญพระพุทธมนต์ ตอนที่ 5
2017-06-28คำแปลบทเจริญพระพุทธมนต์ ตอนที่ 4
2017-06-21คำแปลบทเจริญพระพุทธมนต์ ตอนที่ 3
2017-06-14คำแปลบทเจริญพระพุทธมนต์ ตอนที่ 2
2017-06-07คำแปลบทเจริญพระพุทธมนต์
2017-05-31คำแปลบทธัมมจักรกัปปวัฒนสูตร