รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะสำนักราชฯ

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องจากสำนักราชเลขาธิการ

วัน หัวข้อ
2016-11-23พระราชกรณียกิจจังหวัดปัตตานี ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-11-16พระราชกรณียกิจจังหวัดนราธิวาส ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-11-09พระราชกรณียกิจจังหวัดยะลา ดำเนินรายการโยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-11-02พระราชกรณียกิจ จ.ชุมพร ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-10-12การเสด็จเยือนจังหวัดนครนายก ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-10-05การเสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จ.ฉะเชิงเทรา ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-09-28การเสด็จฯ เยือนจังหวัดชัยนาท ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-09-21การเสด็จเยือนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-09-14การเสด็จฯ เยือนจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ