รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะสำนักราชฯ

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องจากสำนักราชเลขาธิการ

วัน หัวข้อ
2015-11-04เทพรัตน์ ทัศนา ตอนที่ 7 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2015-10-28เทพรัตน์ ทัศนา ตอนที่ 6 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2015-10-21เทพรัตน์ ทัศนา ตอนที่ 5 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2015-10-14เทพรัตน์ ทัศนา ตอนที่ 4 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2015-10-07เทพรัตน์ ทัศนา ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2015-09-30เทพรัตน์ ทัศนา ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2015-09-23เทพรัตน์ ทัศนา ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2015-09-02การทรงานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2015-08-26การทรงานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ