รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องจากสำนักราชเลขาธิการ

วัน หัวข้อ
2017-11-08บรมกษัตริย์วัฒนสถาน
2017-11-01นิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
2017-10-25ข้อมูลพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตอนที่ 2
2017-10-18ข้อมูลพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตอนที่ 1
2017-10-04เรื่องเล่าจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตอนที่ 3
2017-09-27เรื่องเล่าจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตอนที่ 2
2017-09-20เรื่องเล่าจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตอนที่ 1
2017-09-13พระปรีชาสามารถด้านพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 9
2017-09-06พระปรีชาสามารถด้านกีฬาของรัชกาลที่ 9