รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะสำนักราชฯ

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องจากสำนักราชเลขาธิการ

วัน หัวข้อ
2016-03-16ราขศิลป์ ภัสตราภรณ์ (2) ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-03-09ราขศิลป์ ภัสตราภรณ์ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-03-02สมเด็จแม่กับการศึกษา ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-02-24สมเด็จแม่กับการศึกษา ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-02-17สมเด็จแม่กับการศึกษา ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-02-10เกร็ดที่สกลนคร/ โครงการหลวง ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-02-03ทรงมีความสุขที่ได้ทำเพื่อประชาชน ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-01-27คลองปลาร้องไห้ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-01-20โครงการห้วยซอน-ห้วยซั้ว ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ