รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะสำนักราชฯ

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องจากสำนักราชเลขาธิการ

วัน หัวข้อ
2016-06-01พระราชกรณียกิจ จ.กำเแพงเพชร ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-05-25พระราชกรณียกิจ จ.เชียงใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-05-18พระราชกรณียกิจ จ.เชียงใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-05-11สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในกรุงรัตนโกสินทร์ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-05-04กรุงเทพมหานครในวรรณกรรมต่างๆ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-04-27ย่านชุมชนในกรุงเทพมหานคร ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-04-20พระราชมรดกจาก รัชกาลที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัคน์ กันทาใจ
2016-04-13แนวพระราชดำริด้านการศึกษาในรัชกาลที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-04-06แนวพระราชดำริด้านการศึกษาในรัชกาลที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ