รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องจากสำนักราชเลขาธิการ

วัน หัวข้อ
2016-12-28สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการหลวง ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-12-21พระราชนิพนธ์ในสมเด็จฯ ร.๙ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-12-14เรื่องโปรดของในหลวง ร.๙ ดำเนินรายการโดยสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-12-07พระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทย ทรงครองราชย์ครบหมื่นวัน ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-11-30พระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทย ทรงครองราชย์ครบหมื่นวัน ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-11-23พระราชกรณียกิจจังหวัดปัตตานี ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-11-16พระราชกรณียกิจจังหวัดนราธิวาส ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-11-09พระราชกรณียกิจจังหวัดยะลา ดำเนินรายการโยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2016-11-02พระราชกรณียกิจ จ.ชุมพร ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ