รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะสำนักราชฯ

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องจากสำนักราชเลขาธิการ

วัน หัวข้อ
2015-12-30น้ำท่วมบรรเทาด้วยน้ำพระทัย
2015-12-23ที่มาของทฤษฏีใหม่
2015-12-16ถนนดิสโก้ ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2015-12-09อาชีพพระราชทาน : อาชีพเลี้ยงโคนม ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2015-12-02รถพระที่นั่งติดหล่ม : อ่างเก็บน้ำเขาเต่า ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2015-11-25รถพระที่นั่งติดหล่ม : ถนนห้วยมงคล ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2015-11-18เทพรัตน์ ทัศนา ตอนที่ 9 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2015-11-11เทพรัตน์ ทัศนา ตอนที่ 8 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2015-11-04เทพรัตน์ ทัศนา ตอนที่ 7 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ