รับฟังรายการสด
วาไรตี้การทูตวาไรตี้การทูต
22:00-22:30 น.

รายการ



สุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องจากสำนักราชเลขาธิการ

วัน หัวข้อ
2017-07-26อานิสงส์ของการสวดมนต์
2017-07-19คำแปลบทเจริญพระพุทธมนต์ ตอนที่ 6
2017-07-12คำแปลบทเจริญพระพุทธมนต์ ตอนที่ 5
2017-06-28คำแปลบทเจริญพระพุทธมนต์ ตอนที่ 4
2017-06-21คำแปลบทเจริญพระพุทธมนต์ ตอนที่ 3
2017-06-14คำแปลบทเจริญพระพุทธมนต์ ตอนที่ 2
2017-06-07คำแปลบทเจริญพระพุทธมนต์
2017-05-31คำแปลบทธัมมจักรกัปปวัฒนสูตร
2017-05-24วัดแจ้งและวัดโพธิ์