รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องจากสำนักราชเลขาธิการ

วัน หัวข้อ
2017-03-22รอยพระยุคลบาท โดย พล.ต.อ. วิสิษฐ์ เดชกุญชร ตอนที่ 7 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-03-15รอยพระยุคลบาท โดย พล.ต.อ. วิสิษฐ์ เดชกุญชร ตอนที่ 6 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-03-08รอยพระยุคลบาท โดย พล.ต.อ. วิสิษฐ์ เดชกุญชร ตอนที่ 5 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-03-01รอยพระยุคลบาท โดย พล.ต.อ. วิสิษฐ์ เดชกุญชร ตอนที่ 4 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-02-22รอยพระยุคลบาท โดย พล.ต.อ. วิสิษฐ์ เดชกุญชร ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-02-15รอยพระยุคลบาท โดย พล.ต.อ. วิสิษฐ์ เดชกุญชร ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-02-08รอยพระยุคลบาท โดย พล.ต.อ. วิสิษฐ์ เดชกุญชร ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-02-01การทรงงานของพ่อในความทรงจำ ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-01-25การทรงงานของพ่อในความทรงจำ ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ