รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องจากสำนักราชเลขาธิการ

วัน หัวข้อ
2017-05-24วัดแจ้งและวัดโพธิ์
2017-05-17บทความเกี่ยวกับรัชกาลที่ 9 ในวารสารมูลนิธิชัยพัฒนา ตอนที่ 3
2017-05-10บทความเกี่ยวกับรัชกาลที่ 9 ในวารสารมูลนิธิชัยพัฒนา ตอนที่ 2
2017-05-03บทความเกี่ยวกับรัชกาลที่ 9 ในวารสารมูลนิธิชัยพัฒนา ตอนที่ 1
2017-04-26รอยพระยุคลบาท โดย พล.ต.อ. วิสิษฐ์ เดชกุญชร ตอนที่ 12 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-04-19รอยพระยุคลบาท โดย พล.ต.อ. วิสิษฐ์ เดชกุญชร ตอนที่ 11 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-04-12รอยพระยุคลบาท โดย พล.ต.อ. วิสิษฐ์ เดชกุญชร ตอนที่ 10 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-04-05รอยพระยุคลบาท โดย พล.ต.อ. วิสิษฐ์ เดชกุญชร ตอนที่ 9 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ
2017-03-29รอยพระยุคลบาท โดย พล.ต.อ. วิสิษฐ์ เดชกุญชร ตอนที่ 8 ดำเนินรายการโดยคุณสุดารัตน์ กันทาใจ