รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องจากสำนักราชเลขาธิการ

วัน หัวข้อ
2018-01-10"ท่ามกลางประชาชน" โดย วินทร์ เลียววารินทร์ (ต่อ)
2018-01-03"ท่ามกลางประชาชน" โดยวินทร์ เลียววารินทร์
2017-12-27"ท่ามกลางประชาชน" โดย วินทร์ เลียววารินทร์ (2)
2017-12-20"ท่ามกลางประชาชน" โดย วินทร์ เลียววารินทร์
2017-12-13พระปรีขาสามารถของรัชกาลที่ 10 ด้านภาษาและอักษรศาสตร์
2017-12-06พระปรีชาสามารถของรัชกาลที่ 10 ด้านภาษาและอักษรศาสตร์ (2)
2017-11-29พระปรีชาสามารถของรัชกาลที่ 10 ด้านภาษาและอักษรศาสตร์ (1)
2017-11-22นิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
2017-11-15นิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ