รับฟังรายการสด
วาไรตี้การทูตวาไรตี้การทูต
22:00-22:30 น.

รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องจากสำนักราชเลขาธิการ

วัน หัวข้อ
2018-02-07พระราชนิพนธ์ "ทองแดง" (2)
2018-01-31พระราชนิพนธ์ "ทองแดง" (1)
2018-01-24"ท่ามกลางประชาชน" โดยวินทร์ เลียววารินทร์
2018-01-17"ท่ามกลางประชาชน" โดยวินทร์ เลียววาริณ(ต่อ)
2018-01-10"ท่ามกลางประชาชน" โดย วินทร์ เลียววารินทร์ (ต่อ)
2018-01-03"ท่ามกลางประชาชน" โดยวินทร์ เลียววารินทร์
2017-12-27"ท่ามกลางประชาชน" โดย วินทร์ เลียววารินทร์ (2)
2017-12-20"ท่ามกลางประชาชน" โดย วินทร์ เลียววารินทร์
2017-12-13พระปรีขาสามารถของรัชกาลที่ 10 ด้านภาษาและอักษรศาสตร์