รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องจากสำนักราชเลขาธิการ

วัน หัวข้อ
2018-05-23อุปกรณ์ทรงงานในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 8
2018-05-16อุปกรณ์ทรงงานในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 7
2018-05-09อุปกรณ์ทรงงานในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 6
2018-05-02อุปกรณ์ทรงงานในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 5
2018-04-25อุปกรณ์ทรงงานในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 4
2018-04-18อุปกรณ์ทรงงานในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 3
2018-04-11อุปกรณ์ทรงงานในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 2
2018-04-04อุปกรณ์ทรงงานในรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 1
2018-03-28พระราชนิพนธ์ เรื่อง "ทองแดง" ตอนที่ 5