รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องจากสำนักราชเลขาธิการ

วัน หัวข้อ
2018-10-24ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต ตอนที่ 8
2018-10-17ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต ตอนที่ 7
2018-10-10ถอดรหัสกษัตริน์ผู้มองเห็นอนาคต ตอนที่ 6
2018-10-03ถอดรหัสกษัตริน์ผู้มองเห็นอนาคต ตอนที่ 5
2018-09-26ถอดรหัสกษัตริน์ผู้มองเห็นอนาคต ตอนที่ 4
2018-09-19ถอดรหัสกษัตริน์ผู้มองเห็นอนาคต ตอนที่ 3
2018-09-12ถอดรหัสกษัตริน์ผู้มองเห็นอนาคต ตอนที่ 2
2018-09-05ถอดรหัสกษัตริน์ผู้มองเห็นอนาคต ตอนที่ 1
2018-08-29พระปรีชาสามารถด้านการบินของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว