รายการสุดารัตน์ กันทาใจ

ปกิณกะรอบวัง

โดยคุณ สุดารัตน์ กันทาใจ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องจากสำนักราชเลขาธิการ

วัน หัวข้อ
2019-06-19พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 16
2019-06-12พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 15
2019-05-29พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 14
2019-05-22พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 12
2019-05-15พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 12
2019-05-08พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 11
2019-05-01พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 10
2019-04-24พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 9
2019-04-17พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 8