รายการกัญธกา บุรพธานินทร์

สาระน่ารู้งานกงสุล

โดยคุณ กัญธกา บุรพธานินทร์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกงสุลของกระทรวงฯ เช่น การให้บริการด้านกงสุลและการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

วัน หัวข้อ
2020-09-28อัพเดทการเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางใหม่ทั่วประเทศ
2020-09-21เอกสารสองภาษาได้รับรางวัลนวัตกรรม
2020-08-24เปิดตัว E-Passport 3 รุ่นใหม่
2020-08-17สำนักงานหนังสือเดินทางแห่งใหม่ 2563
2020-08-10พิธีเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางปทุมวัน,บางใหญ่
2020-08-03ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไป่างประเทศในช่วง COVID-19
2020-07-20ข่าวดีกลางปี 2563 เป็นสำนักงานหนังสือเดินทางแห่งใหม่
2020-07-13กต.และ IOM ช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยในโซมาเลีย