รายการกัญธกา บุรพธานินทร์

สาระน่ารู้งานกงสุล

โดยคุณ กัญธกา บุรพธานินทร์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกงสุลของกระทรวงฯ เช่น การให้บริการด้านกงสุลและการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

วัน หัวข้อ
2013-01-08ตำรวจมาเลเซียจับคนไทย 5 คน ข้อหาตราประทับเข้าเมืองปลอม ฯลฯ ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-01-01คนไทยถูกจับกุมข้อหาขนยาเสพติดที่ท่าอากาศยานนครโฮจิมินทร์ ฯลฯ ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์