รายการกัญธกา บุรพธานินทร์

สาระน่ารู้งานกงสุล

โดยคุณ กัญธกา บุรพธานินทร์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกงสุลของกระทรวงฯ เช่น การให้บริการด้านกงสุลและการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

วัน หัวข้อ
2018-12-10กระทรวงการต่างประเทศของขวัญปีใหม่ประชาชน 2562/ เปิดตัวไทย e-visa/ การไปทำงานให้อิสราเอล
2018-12-03รู้ไว้ก่อนไป..ทำงานที่ UAE
2018-11-26รู้ไว้ก่อนไปทำงานในต่างประเทศ
2018-11-19เหตุการณ์ไฟป่าที่แคลิฟอเนีย/ รู้ไว้ก่อนไปอินเดีย
2018-11-05สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
2018-10-2910 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
2018-09-24กงสุลสัญจร
2018-09-10เหตุภัยพิบัติที่ญี่ปุ่น / โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต แก่ชาวไทยในเยอรมนี
2018-08-13รู้ไว้ก่อนไปแอฟริกาใต้