รายการกัญธกา บุรพธานินทร์

สาระน่ารู้งานกงสุล

โดยคุณ กัญธกา บุรพธานินทร์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกงสุลของกระทรวงฯ เช่น การให้บริการด้านกงสุลและการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

วัน หัวข้อ
2020-02-10กระทรวงการต่างประเทศนำหน่วยปฏิบัติภารกิจนำคนไทยกลับจากจีน
2020-01-27หน่วยบริการหนังสือเดินทาง จังหวัด บุรีรัมย์
2020-01-20ของขวัญปีใหม่ 2563
2020-01-13ของขวัญปีใหม่ 2563
2020-01-06ของขวัญปีใหม่ 2563 เพื่อประชาชน
2019-12-30ของขวัญปีใหม่ 2563
2019-12-23สัมภาษณ์พิเศษ กสญ. ณ เมืองการาจี "สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี
2019-12-16โครงการดูแลผู้แสวงบุญคนไทยลุมพินี ของขวัญปีใหม่ 2563 เพื่อประชาชน
2019-12-09หน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ปริการประชาชนจังหวัดน่าน