รายการกัญธกา บุรพธานินทร์

สาระน่ารู้งานกงสุล

โดยคุณ กัญธกา บุรพธานินทร์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกงสุลของกระทรวงฯ เช่น การให้บริการด้านกงสุลและการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

วัน หัวข้อ
2018-07-3030/07/2561
2018-07-23สัมภาษณ์เลขานุการกรม กรมการกงสุล "ประสบการณ์ 3 ปี" เบื้องหลังงานบริการประชาชน
2018-07-09ภูเขาไฟระเบิด / รู้ไว้ก่อนไปชิคาโก
2018-07-02กิจกรรมกงสุลสัญจรที่เกาหลีใต้ / รู้ไว้ก่อนไปรัสเซีย / หนูอุ่นจุ้นจ้าน ตอนที่ 2
2018-06-25แผ่นดินไหว/ กงสุลสัญจร ข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดยะลา สัญจรราชบุรี
2018-06-18คำถามเกี่ยวกับ Visa (Smart Visa และ Non -O-X)
2018-05-07ออกหน่วย ดีบี/ รู้ไว้ก่อนไปจีน/ สถานเอกอัครราชทูตออสโล
2018-04-30สอท. ลอนดอนกงสุลสัญจร/ ข้อแนะนำ สอท. เบิร์น/ ขอนแก่น/ บุรีรัมย์
2018-04-23กิจกรรมวันสงกรานต์ สอท. กรุงริยาด/ รู้ไว้ก่อนไปชิคาโก