รายการกัญธกา บุรพธานินทร์

สาระน่ารู้งานกงสุล

โดยคุณ กัญธกา บุรพธานินทร์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกงสุลของกระทรวงฯ เช่น การให้บริการด้านกงสุลและการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

วัน หัวข้อ
2020-06-08อัปเดทสถานะ การเปิดให้บริการงานด้านกงสุลของการการกงสุล
2020-05-18เตือนคนไทยที่ทำงานลูกเรือประมงที่ โซมาเลีย
2020-04-27ทำมากกว่าพาสปอร์ตกับสำนักงานหนังสือเดินทางในส่วนภูมิภาค
2020-04-13สำนักงานหนังสือเดินทางในส่วนภูมิภาค
2020-03-16การเตรียมการให้ความช่วยเหลือคนไทยในอิหร่านและอิตาลี
2020-03-09ออกหน่วยหนังสือเดินทาง จังหวัดสระแก้ว
2020-03-02มาตรการของประเทศ / พื้นที่ต่างๆ ต่อไทยเพื่อสกัดกั้นและลดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
2020-02-24บรรยากาศหนังสือเดินทางเคลื่อนที่บริการประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์/ ออกหน่วยหนังสือเดินทางจังหวัดอ่างทอง
2020-02-17บรรยากาศหน่วยหนังสือเดินทางบริการประชาชนจังหวัด พังงา