รายการ


เราคืออาเซียน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2013-02-12คณะกรรมมาธิการอาเซียนแห่งชาติ/ การบรรยายพิเศษของ ดร. สุรินทร์ฯ ดำเนินรายการโดยคุณปวีณา สุทธิศรีปก
2013-02-05คำถาม - คำตอบ ที่คนสนใจก่อนเข้าสู่ AC 2558 ดำเนินรายการโดยคุณดวงกมล เกียรติบำรุง และคุณปวีณา สุทธิศรีปก
2013-01-22ยุทธศาสตร์ ความร่วมมือไตรภาคีของไทย ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณฐิติรัฐ ว่องแก้ว
2013-01-15ยุทธศาสตร์ความร่วมมือไตรภาคีของไทย ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณฐฺติรัฐ ว่องแก้ว
2013-01-08ยุทธศาสตร์ความร่วมมือไตรภาคีของไทย ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณฐฺติรัฐ ว่องแก้ว