รายการจิระ สุทธิวิไลรัตน์

เราคืออาเซียน

โดยคุณ จิระ สุทธิวิไลรัตน์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการอาเซียนและพัฒนาการของประชาคมอาเซียนในทุกมิติ

วัน หัวข้อ
2013-09-25อาเซียน - จีน (2) ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-09-24อาเซียน-จีน (1) ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-09-18กปช. SOM ที่บรูไนฯ ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-09-17กปช. SOM ที่บรูไนฯ ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-09-11อาเซียนและประชาคมอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-09-10การปะชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-09-04การประชุม NEAT (แนะนำช่วงเวลาใหม่) ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-09-03การประชุม EASTASIA FORUM (EAF) ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-08-28โครงการด้านพลังงานภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/ ปี 2020 อาเซียนจะมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี และคุณรัฐภัทร เจริญทวีรัตน์