รายการสุวิทย์ มังคละ

เราคืออาเซียน

โดยคุณ สุวิทย์ มังคละ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2013-06-04การประชุม SOM ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-05-28การประชุม SOM ตอนที่1 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคะ
2013-05-21AICHR & SOM Meetings ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-05-14ARF DIREX 2013 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-05-07ASEAN SUMMIT 22 (ตอน 2) ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-04-30ASEAN SUMMIT 22 (ตอน 1) ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-04-23อาเซียน-จีน ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-04-16อาเซียน-จีน ตอนที่2