รายการ


เราคืออาเซียน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2013-10-08การประชุม ASCC ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-10-02ASEAN Summit ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-10-01การประชุม IAMM นิวยอร์ก ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-09-25อาเซียน - จีน (2) ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-09-24อาเซียน-จีน (1) ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-09-18กปช. SOM ที่บรูไนฯ ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-09-17กปช. SOM ที่บรูไนฯ ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-09-11อาเซียนและประชาคมอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-09-10การปะชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ