รายการสุวิทย์ มังคละ

เราคืออาเซียน

โดยคุณ สุวิทย์ มังคละ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2013-10-30อาเซียน-ญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-10-29อาเซียน-อียู ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-10-23การประชุมสุดยอดอาเซียน +3 อินเดีย/สหรัฐฯ ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-10-22การประชุมสุดยอดอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-10-16ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-10-15ผลการประชุม ASEAN SUMMIT ตอนที่ 1
2013-10-09การประชุม ASEAN SUMMIT เลขาธิการอาเซียน (สัญลักษณ์ / ธง) ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-10-08การประชุม ASCC ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-10-02ASEAN Summit ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ