รายการจิระ สุทธิวิไลรัตน์

เราคืออาเซียน

โดยคุณ จิระ สุทธิวิไลรัตน์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการอาเซียนและพัฒนาการของประชาคมอาเซียนในทุกมิติ

วัน หัวข้อ
2013-06-25อาเซียน-เกาหลีใต้/ อาเซียน-ญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-06-18อาเซียน-เกาหลีใต้ ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-06-11อาเซียน - แคนาดา ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-06-04การประชุม SOM ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-05-28การประชุม SOM ตอนที่1 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคะ
2013-05-21AICHR & SOM Meetings ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-05-14ARF DIREX 2013 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-05-07ASEAN SUMMIT 22 (ตอน 2) ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-04-30ASEAN SUMMIT 22 (ตอน 1) ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ