รายการสุวิทย์ มังคละ

เราคืออาเซียน

โดยคุณ สุวิทย์ มังคละ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2013-09-17กปช. SOM ที่บรูไนฯ ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-09-11อาเซียนและประชาคมอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-09-10การปะชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-09-04การประชุม NEAT (แนะนำช่วงเวลาใหม่) ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-09-03การประชุม EASTASIA FORUM (EAF) ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-08-28โครงการด้านพลังงานภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/ ปี 2020 อาเซียนจะมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี และคุณรัฐภัทร เจริญทวีรัตน์
2013-08-27AMM RETREAT2 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-08-20ASEAN DAY 2013/ AMM RETREAT หัวหิน ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-08-13อาเซียน-จีน HIGH-LEVEL FORUM ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ