รายการ


เราคืออาเซียน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2014-01-07เมียนมาร์ ประธานอาเซียน ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2014-01-01เมียนมาร์ประธานอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-12-31การประชุมด้านกีฬาสตรีและกฎหมายอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-12-25สำนักงานหนังสือเดินทางเชียงรายและความเชื่อมโยง ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-12-18การประชุมอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-12-17การประชุมอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-11-27ความเชื่อมโยงอาเซียน ตอนที่ 4 / สถานที่ท่องเที่ยว EAS ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-11-26ความเชื่อมโยงอาเซียน ตอนที่ 3 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ