รับฟังรายการสด
หน้าต่างโลกกว้างหน้าต่างโลกกว้าง
18:00-18:30 น.

รายการ


เราคืออาเซียน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2013-10-22การประชุมสุดยอดอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-10-16ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-10-15ผลการประชุม ASEAN SUMMIT ตอนที่ 1
2013-10-09การประชุม ASEAN SUMMIT เลขาธิการอาเซียน (สัญลักษณ์ / ธง) ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-10-08การประชุม ASCC ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-10-02ASEAN Summit ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-10-01การประชุม IAMM นิวยอร์ก ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-09-25อาเซียน - จีน (2) ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-09-24อาเซียน-จีน (1) ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ