รายการสุวิทย์ มังคละ

เราคืออาเซียน

โดยคุณ สุวิทย์ มังคละ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2013-08-27AMM RETREAT2 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-08-20ASEAN DAY 2013/ AMM RETREAT หัวหิน ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-08-13อาเซียน-จีน HIGH-LEVEL FORUM ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-08-06อาเซียน - จีน Highlevel Forum ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-07-30อาเซียนสัญจร-สมุย ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-07-23ความเชื่อมโยง (Connectivity) ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-07-16อาเซียน - จีน ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-07-09การประชุมรัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศ/ อาเซียนกับคู่เจรจา ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ
2013-07-02การประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อาเซียน อตนที่1 ดำเนินรายการโดยคุณสุวิทย์ มังคละ