รายการยุวทูต ออนแอร์1


ยุวทูต ออนแอร์2


ยุวทูต ออนแอร์ 3


ยุวทูต ออนแอร์ 4

ยุวทูต On Air

โดยคุณ ยุวทูต ออนแอร์1, ยุวทูต ออนแอร์2, ยุวทูต ออนแอร์ 3, ยุวทูต ออนแอร์ 4

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2015-01-02โครงการอุปถัมภ์ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย โรงเรียนเอกชัย/ รู้จักอินโดนีเซีย ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2014-12-26ภาพรวมโครงการส่งเสริมคุณธรรมให้หมู่ยุวทูต ทั้ง 8 จังหวัด ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2014-12-19สรุปโครงการส่งเสริมคุณภาพภาคกลาง ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2014-11-21ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2014-11-14ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2014-11-07โครงการส่งเสริมคุณธรรมในหมู่ยุวทูต โรงเรียนยุวทูตความดีจังหวัดพังงา ดำเนินรายการโดยคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2014-10-31โรงเรียนวิชิตสงคราม ไข่มุกอันดามัน จุดเริ่มต้นโครงการ/ โรงเรียนกุระบุรี ความรู้คู่คุณธรรม (2) ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2014-10-24โรงเรียนวิชิตสงคราม ไข่มุกอันดามัน จุดเริ่มต้นโครงการ/ โรงเรียนกุระบุรี ความรู้คู่คุณธรรม (1) ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2014-10-17ที่มามูลนิธิ + โครงการจากภูผาสู่ทะเล/ เยาวชนพลังอันยิ่งใหญ่ขับเคลื่อนไทยสู่อนาคต ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค