รายการยุวทูต ออนแอร์1


ยุวทูต ออนแอร์2


ยุวทูต ออนแอร์ 3


ยุวทูต ออนแอร์ 4

ยุวทูต On Air

โดยคุณ ยุวทูต ออนแอร์1, ยุวทูต ออนแอร์2, ยุวทูต ออนแอร์ 3, ยุวทูต ออนแอร์ 4

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2015-03-06ไปเมียนมาร์กันเลย/ ตัวแทนยุวทูตจากโครงการพัฒนาโลกทัศน์ ดำเนินรายการโดยคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2015-02-27พูดคุยกับ ผู้บริหารและอาจารย์จากโรงเรียนตัวแทน ดำเนินรายการโดยคคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2015-02-20กิจกรรมพัฒนาโลกทัศน์และสานไมตรี ณ มาเลเซีย ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2015-02-13กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ ณ ประเทศมาเลเซีย ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2015-02-06ค่ายอบรมธรรมะคือแสงธรรมแห่งปัญญา/ สรุปโครงการค่ายทั้ง 4 ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2015-01-30ค่ายอบรบธรรมะคือ แสงสร้างแห่งปัญญา ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2015-01-23ค่ายทรัพย์ในดิน (2) กับวิถีเกษตรไทย ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2015-01-16ค่ายทรัพย์ในดิน (1) กับวิถีเกษตรไทย ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2015-01-09โครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน สัมภาษณ์น้องใบเฟิร์น เยาวชนดีเด่น ปี 2557 ดำเนินรายการโดยคุณสุภัทรา ล่าบ้านหลวง