รายการยุวทูต ออนแอร์1


ยุวทูต ออนแอร์2


ยุวทูต ออนแอร์ 3


ยุวทูต ออนแอร์ 4

ยุวทูต On Air

โดยคุณ ยุวทูต ออนแอร์1, ยุวทูต ออนแอร์2, ยุวทูต ออนแอร์ 3, ยุวทูต ออนแอร์ 4

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2014-10-24โรงเรียนวิชิตสงคราม ไข่มุกอันดามัน จุดเริ่มต้นโครงการ/ โรงเรียนกุระบุรี ความรู้คู่คุณธรรม (1) ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2014-10-17ที่มามูลนิธิ + โครงการจากภูผาสู่ทะเล/ เยาวชนพลังอันยิ่งใหญ่ขับเคลื่อนไทยสู่อนาคต ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2014-06-13สัมภาษณ์นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดี (3) ดำเนินรายการโดยคุณธราพงษ์
2014-06-06สัมภาษณ์นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการของยุวทูตความดี (2) ดำเนินรายการโดยคุณธราพงษ์
2014-05-30สัมภาษณ์นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดี (ตอนที่ 1)
2014-05-23สัมภาษณ์ ศิษย์เก่า ยุวทูตความดี ดำเนินรายการโดยคุณธราพงษ์
2014-05-16ความเป็นมาของยุวทูตความดี/ 15 ปี ยุวทูตความดี ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2014-05-09สัมภาษณ์เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ-ศรีลังกา ถึงกิจกรรมยุวทูตความดีครบรอบ 15 ปี ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา