รายการสุภัททา ล่าบ้านหลวง

ยุวทูต On Air

โดยคุณ สุภัททา ล่าบ้านหลวง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของมูลนิธิยุวทูตความดี และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมด้าน CSR ของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2015-01-16ค่ายทรัพย์ในดิน (1) กับวิถีเกษตรไทย ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2015-01-09โครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน สัมภาษณ์น้องใบเฟิร์น เยาวชนดีเด่น ปี 2557 ดำเนินรายการโดยคุณสุภัทรา ล่าบ้านหลวง
2015-01-02โครงการอุปถัมภ์ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย โรงเรียนเอกชัย/ รู้จักอินโดนีเซีย ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2014-12-26ภาพรวมโครงการส่งเสริมคุณธรรมให้หมู่ยุวทูต ทั้ง 8 จังหวัด ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2014-12-19สรุปโครงการส่งเสริมคุณภาพภาคกลาง ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2014-11-21ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2014-11-14ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2014-11-07โครงการส่งเสริมคุณธรรมในหมู่ยุวทูต โรงเรียนยุวทูตความดีจังหวัดพังงา ดำเนินรายการโดยคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2014-10-31โรงเรียนวิชิตสงคราม ไข่มุกอันดามัน จุดเริ่มต้นโครงการ/ โรงเรียนกุระบุรี ความรู้คู่คุณธรรม (2) ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค