รายการยุวทูต ออนแอร์1


ยุวทูต ออนแอร์2


ยุวทูต ออนแอร์ 3


ยุวทูต ออนแอร์ 4

ยุวทูต On Air

โดยคุณ ยุวทูต ออนแอร์1, ยุวทูต ออนแอร์2, ยุวทูต ออนแอร์ 3, ยุวทูต ออนแอร์ 4

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2015-01-23ค่ายทรัพย์ในดิน (2) กับวิถีเกษตรไทย ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2015-01-16ค่ายทรัพย์ในดิน (1) กับวิถีเกษตรไทย ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2015-01-09โครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน สัมภาษณ์น้องใบเฟิร์น เยาวชนดีเด่น ปี 2557 ดำเนินรายการโดยคุณสุภัทรา ล่าบ้านหลวง
2015-01-02โครงการอุปถัมภ์ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย โรงเรียนเอกชัย/ รู้จักอินโดนีเซีย ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2014-12-26ภาพรวมโครงการส่งเสริมคุณธรรมให้หมู่ยุวทูต ทั้ง 8 จังหวัด ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2014-12-19สรุปโครงการส่งเสริมคุณภาพภาคกลาง ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2014-11-21ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2014-11-14ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2014-11-07โครงการส่งเสริมคุณธรรมในหมู่ยุวทูต โรงเรียนยุวทูตความดีจังหวัดพังงา ดำเนินรายการโดยคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค