รายการ


Discover Latin America

นำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมเกี่ยวกับภูมิภาคลาตินอเมริกา รวมทั้งสอนภาษาสเปน

วัน หัวข้อ
2018-04-04ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนที่อาร์เจนตินา และฝึกงานที่ชิลี
2018-03-28สัมภาษณ์หัวหน้าภาควิชาภาษาสเปน จุฬา อ. ภาสุรี ลือสกุล ตอนที่ 2
2018-03-21สัมภาษณ์หัวหน้า สาขาลาตินอเมริกาศึกษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ตอนที่ 1
2018-03-14อุตสาหกรรมภาพยนตร์ลาตินอเมริกา/ ความสำเร็จในเวทีออสก้า
2018-03-07บทบาทของผู้หญิงในลาตินอเมริกา
2018-02-28การเป็นล่ามภาษาสเปน
2018-02-21ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในลาตินอเมริกา
2018-02-14การทูตเพื่อประชาชนกับภาษาสเปน