รายการพิชญาภา ปัญญาศิริ


ภัชษร หาญกิติวัธน์

Discover Latin America

โดยคุณ พิชญาภา ปัญญาศิริ, ภัชษร หาญกิติวัธน์

นำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมเกี่ยวกับภูมิภาคลาตินอเมริกา รวมทั้งสอนภาษาสเปน  

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ  webcounterwebsite

 

 

วัน หัวข้อ
2022-03-08เรื่องเล่าและตํานานจากโลกลาติน
2022-02-22วรรณกรรมสําคัญแห่งโลกลาติน (ตอนที่ 3)
2022-02-15วรรณกรรมสําคัญแหงโลกลาติน (ตอนที่ 2)
2022-02-08วรรณกรรมสําคัญแห่งโลกลาติน (ตอนที่ 1)
2022-01-25เดินตามคนลาตินไปกับ DLA Magazine
2022-01-18ชวนจิบเครื่องดื่มลาตินที่ห้ามพลาด
2022-01-11เรื่องน่ารู้แอมะซอน
2021-12-28เส้นทางฟุตบอลเชื่อมสองฟากฝั่งโลก ไทย-บราซิล
2021-12-21เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวลาตินอเมริกา (ตอนที่ 2)