รายการพิชญาภา ปัญญาศิริ


ภัชษร หาญกิติวัธน์

Discover Latin America

โดยคุณ พิชญาภา ปัญญาศิริ, ภัชษร หาญกิติวัธน์

นำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมเกี่ยวกับภูมิภาคลาตินอเมริกา รวมทั้งสอนภาษาสเปน  

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ  webcounterwebsite

 

 

วัน หัวข้อ
2018-05-09update เหตุการณ์ที่น่าสนใจในลาตินอเมริกา
2018-05-02สัมภาษณ์ผู้ก่อตั้งเพจ Travel Miles Away 5 และผู้เขียนหนังสือ อเมริกาใต้
2018-04-25สัมภาษณ์ ออท. ณ กรุงบราซิเลีย
2018-04-18สัมภาษณ์ ออท. คิวบา/ ความสัมพันธ์ 60 ปี
2018-04-04ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนที่อาร์เจนตินา และฝึกงานที่ชิลี
2018-03-28สัมภาษณ์หัวหน้าภาควิชาภาษาสเปน จุฬา อ. ภาสุรี ลือสกุล ตอนที่ 2
2018-03-21สัมภาษณ์หัวหน้า สาขาลาตินอเมริกาศึกษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ตอนที่ 1
2018-03-14อุตสาหกรรมภาพยนตร์ลาตินอเมริกา/ ความสำเร็จในเวทีออสก้า