รายการพิชญาภา ปัญญาศิริ


ภัชษร หาญกิติวัธน์

Discover Latin America

โดยคุณ พิชญาภา ปัญญาศิริ, ภัชษร หาญกิติวัธน์

นำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมเกี่ยวกับภูมิภาคลาตินอเมริกา รวมทั้งสอนภาษาสเปน  

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ  webcounterwebsite

 

 

วัน หัวข้อ
2021-09-07รู้จักคลองปานามา: ศูนย์กลางการขนส่งสําคัญของโลก
2021-08-31ศักยภาพด้าน Digital Economy ของลาตินอเมริกา
2021-08-24BCG ศักยภาพและโอกาสแห่งอนาคตไทย-ลาตินอเมริกา
2021-08-17มรดกโลกในลาตินอเมริกา (ตอนที่ 3)
2021-08-10มรดกโลกในลาตินอเมริกา (ตอนที่ 2)
2021-08-03มรดกโลกในลาตินอเมริกา (ตอนที่ 1)
2021-07-27จิตรกรลาตินชื่อดังผู้สะท้อนสังคมผ่านภาพเขียน
2021-07-20Mesoamerica แหล่งกําเนิดอารยธรรมที่สําคัญของโลก
2021-07-13แอนิเมชัน Coco กับการสะท้อนความเป็นแม็กซิโกสู่สากล